Skip to content
26.02.2024

BIA konkreettisena työkaluna vastuullisuustyössä

Annika, vastuullisuus, BIA 1920x1080-Feb-27-2024-06-54-46-3149-AM

 

Tämä on viimeinen osa vastuullisuus-blogisarjastamme. Lue toinen osa täältä.

 

B Corporation Impact Assessment, on konkreettinen työkalu yrityksille, jotka haluavat mitata ja arvioida toimintansa sosiaalista ja ympäristöllistä vaikutusta. Se perustuu B Corp -sertifiointiprosessiin, joka tunnistaa yritykset, jotka täyttävät tiukat vaatimukset kestävyyden, yhteiskunnallisen vastuun ja läpinäkyvyyden suhteen.

 

B Corp matkamme on alkanut jo syksyllä 2022 ja on kääntymässä nyt loppusuoralle viimeisten todentamisten osalta. Sertifiointi-prosessin pituus itsessään kertoo jo ehkä hieman siitä, miten kokonaisvaltaisesta selvityksestä prosessissa on kyse. Eikä työ lopu siihen, että raportoimme nykytilanteemme - koko BIA-työkalun on tarkoitus ohjata tekemistämme joka päivä.

 

Maailma on täynnä erilaisia sertifikaatteja joiden laajuudet vaihtelevat myös laidasta laitaan. Mikä sitten tekee juuri BIA:sta erilaisen työkalun moneen muuhun sertifikaattiin verrattuna?

 

Liiketoimintalähtöisyys. B Corpin lähtökohtana on, että yritys voi hyvin sekä kasvaa ja kehittyy edelleen. Sertifikaatti tosin vaatii muutoksen yhtiöjärjestykseen, jossa yrityksen on tarkoitus tuottaa hyvää myös eri sidosryhmille, ei pelkästään osakkeenomistajille. Jotta voimaa voidaan kuitenkin käyttää hyvän vahvistamiseen, on myös yrityksen voitava hyvin.


Nykytilan arviointi. Jotta saamme kattavan selvityksen nykytilasta, on jokainen vastuullisuuden osa-alue käytävä läpi perusteellisesti ja arvioitava rehellisesti. BIA:n osa-alueita ovat henkilöstö, hallintotapa, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat. Näitä osa-alueita perataan kymmenien kysymysten avulla, jotka jo itsessään herättelevät ajattelemaan vaikutustamme laajemmalla näkökulmalla.


Tavoitteiden asettaminen. Kun lähtötasot on selvitetty, on työkalun avulla helppo asettaa tavoitteita eri osa-alueita koskien. Konkreettiset kysymykset sekä pistejärjestelmä auttavat hahmottamaan mihin voimavaroja on tärkeintä kohdistaa. Näin ollen itse matka sertifikaattiin sekä sen jälkeen ovat itse asiassa prosessin arvokkain osuus - sertifikaatti pitää myös uusia 3 vuoden välein.


Kehityksen seuraaminen. Työkalun paras ominaisuus on ehdottomasti asetettujen tavoitteiden seuranta. Kun tavoitteet on luotu ja niille on selkeät takarajat, pystyy työkalun avulla seuraamaan todellista vaikutusta sovittuihin tavoitteisiin.


Yhteisön voima. BCorp yhteisö on täynnä samanhenkisiä yrityksiä, joilla on yhteinen tavoite: maailmantalouden muuttaminen kaikkien ihmisten, yhteisöjen ja planeetan hyödyksi. Yhteisössä voit hakea inspiraatiota muilta, vertailla yritystäsi oman alan toimijoihin sekä osallistua tapahtumiin, joissa ajetaan samaa päämäärää.


Kokonaisuudessaan B Corp-matkamme on tähän mennessä ollut antoisa, mutta ajoittain myös raskas. Koska sertifikaatti pureutuu syvälle jokaisella osa-alueella, ei voi olettaakaan, että muutos tapahtuisi mukavuusalueella. Työkalun myötä tiedämme lähtötason ja missä voisimme vielä parantaa, mutta myös sen missä tiedämme jo olevamme oikealla polulla.

 

To B or not to B - liitytkö sinäkin edelläkävijöiden joukkoon?

avatar

Annika Kettunen

Joko tutustuit näihin?