Skip to content
6.2.2024 13:34:35

Kirkon ja kasteen brändin vahvistus

Vantaan seurakunnat on Vantaan kaupungissa toimiva Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä, joka koostuu kuudesta suomenkielisestä seurakunnasta sekä koko alueen kattavasta ruotsinkielisestä seurakunnasta.

EVL Tikkurila vko 46 pystynäyttö-4

 

LÄHTÖKOHTA & TAVOITTEET

Kirkollisten kasteiden määrä on ollut pitkään laskussa, joten kampanjalla haluttiin rakentaa myönteistä kirkkokuvaa sekä vahvistaa kasteen merkitystä. Ensisijaisena tavoitteena oli kirkon ja kasteen brändin vahvistaminen. Kohderyhmäksi valikoitui nuoret aikuiset, jotka ovat suunnittelemassa lapsen saamista tai ovat jo tuoreita vanhempia.

 

RATKAISU

Ulkomainonnan ratkaisuihin valittiin digitaalisia pintoja asemaverkostosta pääkaupunkiseudulla, kuten Tikkurila, Espoon keskus ja Vantaa. Asemaverkosto valikoitui kampanjaan luonnollisesti kohderyhmän, suurien kontaktimäärien sekä digitaalisen aineiston mahdollisuuksien vuoksi. Ulkomainonnan lisäksi kampanjassa käytettiin myös muuta digimainontaa sekä sosiaalista mediaa.

TULOKSET

Kampanjasta teetettiin huomioarvotutkimus, jossa oli myös lisäkysymyksiä liittyen kirkon palveluiden käyttämiseen sekä halukkuuteen kastaa lapsi kirkollisesti.

 

Mainoskampanjan huomioarvo oli korkea, peräti 50 prosenttia. Lisäksi 64 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä mainoksesta, mikä viittaa vahvasti siihen, että viesti oli hyvin kohdennettu ja sisällöltään laadukas.

Kampanjan verkkosivustolla nähtiin selvä kävijämäärän lisäys, josta osa on liitettävissä ulkomainontaan. Ulkomainonnan perusteella kirkon mielikuvan koki myönteiseksi tai neutraaliksi yli 80 % vastaajista.

Asiakkaan kommentit

”Mediateon tarjoama sopi loistavasti kampanjamme kohdealueisiin ja yhteistyö myyjän kanssa oli helppoa. Koin, että meitä palveltiin hyvällä asenteella ja alusta asti hyvään yhteistyöhön pyrkien. Kaikkiin kysymyksiimme saimme nopean vastauksen.”

Ilkka Koivisto, viestintäsuunnittelija, Vantaan seurakuntayhtymä

avatar

Annika Kettunen

Joko tutustuit näihin?