Ulkomainonnan esitestaus

Tuottaako mainonnan sisältö haluttuja mielikuvia? Ymmärretäänkö viesti mainostajan toivomalla tavalla? Esitestaus on tutkimusmalli, jolla kampanjamateriaali testataan etukäteen oikeassa kohderyhmässään. Tutkitun tiedon perusteella on helppo valita mainoksen eri versioista kohderyhmää parhaiten puhutteleva materiaali.

Ulkomainonnan huomioarvotutkimus

Huomattiinko mainos? Millaisia ajatuksia se herätti kohderyhmässä? Millainen vaikutus mainonnalla oli? Huomioarvotutkimus on konsepti, jolla selvitetään ulkomainoskampanjan tai yksittäisen mainoksen huomioarvo ja vaikuttavuus kohderyhmässään.

Tutkimus asiakkaiden lojaalisuudesta ja suositteluhalukkuudesta – NPS

Millaisen kokemuksen pystyt tarjoamaan asiakkaallesi? Kokemukseensa perustuen millaista viestiä asiakkaasi vie eteenpäin ystävilleen ja tuttavilleen? NPS (Net Promoter Score) on tehokas asiakastutkimuksen malli, jossa asiakkaan lojaalisuutta mitataan yhdellä kysymyksellä.

Räätälöinti

Jos perusmuotoinen tutkimus ei riitä, jokainen tutkimus voidaan räätälöidä erikseen täsmälleen kuhunkin tarpeeseen.

  • kohderyhmän ja poiminnan määrittelyssä
  • lomakkeen sisällön muokkaamisessa
  • vastaajamäärän optimoinnissa
  • raportin räätälöimisessä
  • tutkimustulosten hyödyntämisessä

Lisätietoja tutkimuksista:
Tapio Pankko, puh. 040 541 5002
tapio.pankko (at) mediateko.fi