Lähtökohta

Tunnettuuden rakentaminen uudelle tuotteelle ja saada aikaan kokeilua lapsiperheiden keskuudessa

Ratkaisu

Families –hiihtokeskuksista valittiin 10 sopivinta keskusta. Kampanja keskitettiin kevät-talvelle helmikuusta huhtikuun loppuun. Välineinä jättitaulut, hissilinjataulut sekä valaistut eurotaulut. Kampanjaa tehostettiin hiihtolomaviikolla, järjestämällä keskuksissa tuotemaistatuksia. Näkyvyyttä laajennettiin myös ski.fi –sivuston välityksellä, jossa kerrottiin mm. promootion aikataulu sekä kohteet.

Tulokset

Viesti uutuudesta meni hyvin perille kohderyhmään. Maistatuspromootion kautta jaettiin viikon aikana lähes 3000 lämmintä annosta. 

Takaisin edelliselle sivulle